Op 20 maart 1980 werd in Oentsjerk de  gospelgroep “The Joysingers” opgericht, met als doel om d.m.v. zang en muziek de inhoud van de bijbel uit te dragen.

De groep bestond toen uit 30 leden, helaas ging in de loop der jaren het ledental naar beneden tot er een groepje van 11 leden over bleef.

Nu 39 jaar later staat er een enthousiaste groep die zo’n 30 leden telt.
De groep staat sinds augustus 2013  o.l.v. Ridzert Beetstra

The joysingers hebben zich de afgelopen periode bezig gehouden met allerlei muzikale activiteiten zoals:
Jeugddiensten, tentdiensten, themadiensten, concerten etc…
Ons repertoire dat zowel Nederlands als Engelstalig is, is te vinden op deze site.

Kom gerust eens langs op onze repetitieavond!
We repeteren achter de Ontmoetingskerk aan de Rengersweg 15 te Oentsjerk
op woensdagavond en beginnen om 19.45 je bent van harte welkom!!

Over ons